په جاري حساب کې د راکړو ورکړو په شمیره او د پیسو په اندازه هیڅ ډول محدودیت نشته او په داسې ډول سره جوړ شویدی چې ستاسو ورځینۍ مالي اړتیاوې په ښه ډول پوره کولای شي. د دې حساب د ځانګړتیاوو څخه یوه داده چې پخپله خوښه کولای شي پیسې اوباسی. که غواړی چې افغان یونایتډ بانک سره د جاري حساب په اړه لا ډیر معلومات تر لاسه کړی نو دلته کلیک وکړی.