حساب جاری

در حساب جاری هیچ محدودیت بر تعداد یا مبلغ معاملات وجود ندارد و به شکلی عیار شده است که به سادگی به نیازهای مالی روزانه شما پاسخگو باشد. خصوصیات این حساب این است که بر اساس تقاضای خود میتوانید پول را برداشت نمایید. برای اینکه در مورد افتتاح حساب جاری با افغان یونایتډ بانک معلومات بیشتر بدست آورید، اینجا کلیک نمایید.