به افغان یونایتد بانک خوش آمدید!
ما به دلچسپي شما که میخواهید با افغان یونایتد بانک کار اغاز نمایید احترام داریم.

جذب و حفظ افراد با استعداد هدف اصلی بانک ما است و برای اداره و پیشرفت ملت ما اولویت دارد.

افغان یونایتد بانک برای کارمندان از کتگوری های مختلف مانند فارغ التحصیلان جدید تا به کارمندان مسلکی در بخش های مختلف مانند مدیریت، مالي، محاسبه، تکنالوژی معلوماتی، منابع بشری، بانکداری، مدیریت پرداخت ها و تسهیلات فرصت های کاری فراهم می نماید.
محیط مسلکی کاری کارمندان ما را تشویق و برای انکشاف شخصی آماده می نماید. برای اینکه چطور با ما یکجا شوید، میتوانید به شعبه منابع بشری ما در تماس شوید.

اگر برای معلومات بیشتر نیاز دارید با ما info@afghanunitedbank.com در تماس شوید.

# Job Title Opening Date Closing Date
1 . . .
2 . . .
3  . . .
4 . . .
5 . . .
6 . . .
7 . . .