امور بانک توسط بانکداران مجرب، مسلکی، با تجربه و معاصر اداره می شود. برای اداره موثر از بانک، هیئت مدیره بانک و کمیته تفتیش خدمات با کیفیت رهبری را ارئه می نماید.

رئیس عامل موظف یک بانکدار ارشد برجسته و یک شخصیت بسیار شناخته شده در منطقه است.

نارایان رائو

مدیر اجرایی

آقای نارایان رائو یک بانکدار حرفه ای و باتجربه با بیشتر از 37 سال تجربه کاری در عرصه بانکداری می باشد.
تخصص های او شامل ارزیابی اعتبار، مدیریت ریسک، حسابرسی و بازرسی، نظارت، تجارت و بانکداری است. او درک عمیق از فرآیندهای کسب و کار داشته و به عنوان مدیر عمومی با بانک دولتی هند کار کرده است. آقای نارایان رائو فارغ التحصیل در رشته اقتصاد است و دارای سند ماستری در رشته اقتصاد با آمار به عنوان مقاله ویژه است و همچنان به عنوان همکار درموسسه مالی و بانکداری هند می باشد.