ام پیسه او ام حواله (افغان یونایتډ بانک د استازي په توګه)

ام پیسه او ام حواله په چکتیا سره د پیسو د لیږدولو طریقې دي چې پیرودونکی ددغه طریقو څخه په ګټه اخیستنې سره د افغانستان دننه په اسانه او چټکتیا سره پیسې له یو ځای څخه بل ځای ته لیږدولی شي. همدارنګه د ام پیسه او ام حواله خدمتونو له لارې پیرودونکي کولای شي پیسې تر لاسه کړي، پیسې ولیږي، د تیلفون کریدیټ کارت راونیسي، بیلونه پرې تادیه کړي او داسې نور.