د ماسټر کارت دبت کارت

افغان یونایتډ بانک خپل تولید چې د ماسټر کارت دبت کارت په نوم یادیږي در پیژندلی دی او د صرافۍ په اتومات ماشین (ATM)، (POS کې ترینه ګټه اخیستل کیږي.

ددغه کارت ګټې:

 

  • د PIN په ذریعه خوندي ساتل کیږي.
  • د نړۍ په ټولو ATM او POS ماشینونو کې ترینه کار اخیستل کیږي.
  • 24 ساعتو لپاره د اونۍ په 7 ورځو کې بانکي حساب ته لاس رسي درلودل.
  • د نغدو فزیکي پیسو لیږد ته د اړتیا نه درلودل.
  • د څو اسعارو درلودونکی
  • په وړیا ډول ورکول کیږي.
  • د افغان یونایتډ بانک د صرافۍ اتومات ماشین څخه په وړیا دول پیسې ورباندې ایستل کیږي.
      • د نړۍ په هر ګوډ کې د POS پواسطه ورباندې په وړیا ډول راکړې ورکړې ترسره کولای شی.

 

څنګه یې تر لاسه کولای شو:  

زمونږ تر ټولو نیږدې څانګې ته ورشی او خپل د حساب شمیره یا تذکره د ځان سره وساتی.

د اړیکو تفصیل

که چیرې کومه پوښتنه یا ستونزه لری نو په لاندې پتو مونږ سره اړیکه ټینګه کړی:

د تیلفون شمیره:  +93 (0) 20 220 3834-8 – +93 (0) 790 24 25 26

بریښنا لیک: ebanking@afghanunitedbank.com