حساب جاری اسلامی

آیا شما در تلاش کدام شبکه بانکی و در هر لحظه ارزوی دست رسی برای حساب تان را دارید. پس شعبه بانکداری اسلامی افغان یونایتد بانک در خدمت شما قرار دارد تا پول شما را حفاظت نماید و شما بتوانید در هر زمان و مکان برای پول خویش دست رسی داشته باشید.

چه کسی میتواند این حساب را فتتاح نماید؟

 • تمام افراد که سنین شان از 18 سال بیشتر باشد، افراد، حساب مشترک، اتحادیه ها، انجمن ها، شرکت ها و ادارات دیگر که توسط مراجع با صلاحیت در کشور جواز کار برایشان داده شده باشد میتوانند این حساب را افتتاح نمایند.

اسناد ضروری:

 • تذکره/پاسپورت
 • عکس فعلی
 • فورم درخواستی

فواید آن چیست؟

 • معاملات نا محدود
 • صورت حساب ماهوار
 • مطابق اصول و مقررات شریعت
 • به غیر از سود (بغیر از رباح)
 • به غیر از نفع و ضرر

دیگر کدام خدمات اضافی در این حساب موجود است؟

 • چک بوک (برای بار اول رایگان میباشد)
 • بانکداری از طریق پیام
 • بانکداری از طریق انترنیت
 • خدمات ماشین اتومات صرافی
 • تحویل نمودن بل های برق در کوتاه مدت
 • ارسال پول (داخل و بیرون از کشور) بشکل محفوظ و سریع