حساب پس انداز مخصوص طفل

آیا در فکر اینده درخشان و مصؤن از لحاظ مالی اطفال تان هستید؟ آیا میخواهید که ستون فقرات اینده اطفال تان را مستحکم کنید؟ شعبه بانکداری اسلامی افغان یونایتد بانک برای مصؤنیت اطفال شما نرخ بلند مفاد را پیشنهاد می نماید.

قانون برای مفاد و ضرر چیست؟

 • در جریان یا قبل از افتتاح حساب پس انداز اسلامی، مفاد در نظر نگرفته شده است.
 • برای این حساب وقت معین قرارداد وجود ندارد.
 • مفاد بر اساس تناسب که در قرارداد ذکر گردیده تقسیم میشود.
 • مفاد ربعوار بر اساس اوسط بیلانس ماهانه محاسبه میگردد.
 • مشتریان میتواند بعد از تقسیم مفاد بانک از سهم خویش استفاده نمایید.

چه کسی میتواند این حساب را افتتاح نماید؟

 • تمام اطفال که سنین شان از 18 سال کمتر باشد،  تحت مراقبت والدین یا نگهبان کی محکمه قانونی آن را نیز تائید کرده باشد قرار گرفته باشند

اسناد ضروری:

 • تذکره/پاسپورت طفل، والدین یا از نگهبان
 • عکس فعلی

فواید این حساب چیست؟

 • مفاد حلال و جایز
 • انجام معاملات پولی در این حساب
 • صورت حساب ماهوار
 • مطابق اصول و مقررات شریعت
 • به غیر از سود (بغیر از رباح)

دیگر کدام خدمات اضافی در این حساب موجود است؟

 • بانکداری از طریق پیام
 • بانکداری از طریق انترنیت
 • خدمات ماشین اتومات صرافی
 • تحویل نمودن بل های برق در کوتاه مدت
 • ارسال پول (داخل و بیرون از کشور) بشکل محفوظ و سریع