حساب برکت

آیا به دنبال یک گزینه سرمایه گذاری انعطاف پذیر هستید؟ شما میتوانید از طریق حساب برکت سرمایه خویش را برای مدت ثابت سرمایه گذاری نمایید. در بلوغ مفاد در حساب معین شما جمع خواهد گردید.

حساب برکت برای شما هنگامی مناسب است که برای پول خویش فوراً ضرورت نداشته باشید و میخواهید که نسبت به حساب پس انداز مفاد بیشتر نیز بدست آورید.

 

قانون برای مفاد و ضرر چیست؟

 • در جریان یا قبل از افتتاح حساب برکت مفاد در نظر نگرفته شده است.
 • مفاد سرمایه گذاری بین بانک و سپرده گذار بر اساس تناسب که در قرارداد ذکر گردیده تقسیم میشود.
 • بانک نتیجه را بر اساس ربعوار اعلان می نماید.
 • برای این حساب وقت معین در قرارداد تعین میشود (6 یا 12 ماه).

چه کسی متواند این حساب را فتتاح نماید؟

 • تمام افراد که سنین شان از 18 سال بیشتر باشد، افراد، حساب مشترک، اتحادیه ها، انجمن ها، شرکت ها و ادارات دیگر که توسط مراجع با صلاحیت در کشور جواز کار برایشان داده شده باشد میتوانند این حساب را افتتاح نمایند.

اسناد ضروری:

 • تذکره/پاسپورت
 • عکس فعلی
 • برای شرکت ها (جواز کار و اساس نامه)، قطعنامه هیت اداری، کارت شناسایی از مالکین این نهاد.

فواید این حساب چیست؟

 • مفاد حلال و جایز
 • معاملات پولی در این حساب انجام نمیشود.
 • صورت حساب ماهوار
 • مطابق اصول و مقررات شریعت
 • به غیر از سود (بغیر از رباح)

دیگر کدام خدمات اضافی در این حساب موجود است؟

 • قرارداد قابل تجدید
 • در هنگام بلوغ یک قرارداد مشتری میتواند برای تمدید وقت قرارداد درخواست نماید.