بانکداری اسلامی برای افراد

بانکداری اسلامی افغان یونایتد بانک نه تنها مشتریان حقوقی (شرکت ها) را تشویق می نماید بلکه میخواهد مشتریان انفرادی را تقویه و حمایت نماید. محصولات و خدمات شرعی ما با مشتریانی کمک می نماید که در سدد بدست آوردن مفاد حلال و روا میباشند. ما چنین تولیدات اسلامی و معیاری را ارایه می نماییم که با مشتریان در کسب مفاد خوب کمک می نماید.