اجاره مالی (اجاره ولاقطنا)

ما حاضر هستیم که دارایی ثابت مانند تعمیر، وسیله نقلیه، یا سهولت دیگر را در مقابل کرایه از قبل توافق شده برای تجارت شما خریداری نماییم. برای سرمایه گذاری یک راه آسان است. از طریق این سهولت شما در آینده صاحب دارایی خود شده میتوانید که ستون فقرات تجارت شما را تشکیل میدهد.

چه کسی می تواند از این سهولت مستفید شود؟

 • تمام شرکت ها که جواز کاری داشته باشد.
 • حد اقل یک سال تجربه تجارتی داشته باشد.
 • ظرفیت مالی تجارتی (دارنده صورت حساب قوی از 1 الی 2 سال گذشته)
 • تضمین در مقابل سهولت ها (قباله شرعی دارایی غیر منقول)
 • پلان دقیق تجارتی
 • سایر معیار های اعتبار و سرمایه گذاری

شرایط دیگر:

 • مدت اعظمی قرارداد 12 ماه میباشد.
 • برای پرداخت های قبل از وقت چانس تخفیف نیست
 • نرخ کرایه بین بانک و مشتری قابل مذاکره میباشد.

چگونه شروع کنیم؟

 • به نزدیک ترین نمایندگی ما درخواست خود را ارسال نمایید
 • پس از اینکه بانک درخواست شما را دریافت نمود، بانک روند متباقی سرمایه گذاری را اغاز می نماید.
 • روند ارزیابی از 15 الی 20 روز را در بر خواهد گرفت.
 • هنگامی که تجارت شما ارزیابی گردید بانک حد اقل و حد اکثر سرمایه گذاری را تعین خواهد نمود.