مرابحه

اگر شما در تلاش تمویل کالای تجارتی و دارایی تان هستید، از طریق قروض مالی ما، شما میتوانید مواد خام و اجناس را طبق نیازمندی تجارت تان خریداری نمایید.

چه کسی می تواند از این سهولت مستفید شود؟

 • تمام شرکت ها که جواز کاری داشته باشد.
 • حد اقل یک سال تجربه تجارتی داشته باشد.
 • ظرفیت مالی تجارتی (دارنده صورت حساب قوی از 1 الی 2 سال گذشته)
 • تضمین در مقابل سهولت ها (قباله شرعی دارایی غیر منقول)
 • پلان دقیق تجارتی
 • سایر معیار های اعتبار و سرمایه گذاری

شرایط دیگر:

 • مدت اعظمی قرارداد 12 ماه میباشد (1 سال)
 • هیچ چانس برای تمدید نیست
 • برای پرداخت های قبل از وقت چانس تخفیف نیست
 • تنها آنعده دارایی ها و محصولات را خریداری میتوانند که مطابق اصول شریعت باشند.
 • نرخ مفاد بین بانک و مشتری قابل مذاکره میباشد.

چگونه شروع کنیم؟

 • به نزدیک ترین نمایندگی ما درخواست خود را ارسال نمایید
 • پس از اینکه بانک درخواست شما را دریافت نمود، بانک روند متباقی سرمایه گذاری را اغاز می نماید.
 • روند ارزیابی از 15 الی 20 روز را در بر خواهد گرفت.
 • هنگامی که تجارت شما ارزیابی گردید بانک حد اقل و حد اکثر سرمایه گذاری را تعین خواهد نمود.