بانکداری اسلامی

شعبه بانکداری اسلامی افغان یونایتد بانک فعالیت خویش را بعد از اینکه جواز کاری خویش را از د افغانستان بانک در سال 2008 بدست آورد آغاز نمود. شعبه بانکداری اسلامی بخاطر به فعالیت شروع کرد که آنعده محصولات و خدمات که مطابق اصول و قوانین شریعت باشند بسیج نمایند. افغان یونایتد بانک در بازار افغانستان بهترین خدمات بانکداری اسلامی را فراهم می نماید. ما برای مشتریان خویش که پول را به امانت می سپارند پیشنهاد مفاد حلال بیشتر را می نماییم.

افغان یونایتد بانک توسط Global Finance یک نهاد خوب مالی در جهان بشکل مسلسل در سال های 2014 و 2015 به عنوان بهترین نهاد مالی اسلامی در افغانستان شناخته شد.

.اکنون ما با ارائه نمودن محصولات و سهولت های ذیل در خدمت شما خواهیم بود

 

1.  حسابات سپرده

  •  حسابات جاری اسلامی
  •  حساب پس انداز اسلامی
  •  حساب پس انداز مخصوص طفل
  •  حساب سپرده معیادی اسلامی

 

2. قروض سرمایه گذاری

  • مرابح
  •  اجاره

 

3. قروض غیر وجوهی

  • تضمین خط بانکی اسلامی
  • اعتبار نامه اسلامی