دبت کارت ماسترکارت

افغان یونایتد بانک محصول خویش را که به اسم دبت کارت ماستر کارت است معرفی می نماید و از این کارت میتوانیم در ماشین های (ATM)، (POS)  استفاده نماییم.

فواید این کارت:

  • توسط PIN نگهداری میگردد.
  • در تمام ماشین های ATM و POS جهان قابل استفاده است.
  • داشتن دسترسی به حساب بانکی 24 ساعت در هفت روز هفته.
  • برای انتقال پول نقد فزیکی نیاز نیست.
  • چند ارزی
  • بشکل رایگان توزیع می شود.
  • توسط این کارت از ماشین های اتومات صرافی افغان یونایتد بانک بشکل رایگان پول برداشت شده میتواند.
  • در هر گوشه جهان معاملات رایگان از طریق POS انجام شده میتواند.

طرز درخواست؟

به نزدیک ترین نمایندگی ما تشریف آورید و شماره حساب بانکی و تذکره خویش را با خود داشته باشید.

تفصیل تماس:

اگر شما پرسش یا شکایت داشته باشید پس به راحتی میتوانید از طریق ادرس ذیل با ما در تماس شوید:

شماره تیلفون: +93 (0) 20 220 3834-8

پست الکترونیکی:  e.banking@afghanunitedbank.com