حساب پس انداز اسلامی

آیا در تلاش دسترسي آسان به سرمایه تان هستید؟ آیا پول نقد اضافی دارید که در سرمایه گذاری از آن استفاده نمایید تا مفاد را در مدت دلخواه شما بدست اورید؟ سرمایه گذاری حساب پس انداز ما نیازمندی های تجارت شما را مرفوع نموده میتواند.

قانون برای مفاد و ضرر چیست؟

 • در جریان یا قبل از افتتاح حساب پس انداز مفاد در نظر گرفته نه شده است.
 • برای این حساب وقت معین قرارداد وجود ندارد.
 • مفاد سرمایه گذاری بین بانک و سپرده گذار بر اساس تناسب که در قرارداد ذکر گردیده تقسیم میشود.
 • مشتریان میتواند بعد از تقسیم مفاد بانک از سهم خویش استفاده نمایید.
 • توضیحات بیشتر در قرارداد ذکر گردیده اند.

چه کسی میتواند این حساب را فتتاح نماید؟

تمام افراد که سنین شان از 18 سال بیشتر باشد، افراد، حساب مشترک، اتحادیه ها، انجمن ها، شرکت ها و ادارات دیگر که توسط مراجع با صلاحیت در کشور جواز کار برایشان داده شده باشد میتوانند این حساب را افتتاح نمایند.

اسناد ضروری:

 • تذکره/پاسپورت
 • عکس فعلی
 • برای شرکت ها (جواز کار و  اساس نامه)، قطعنامه هیت اداری، کارت شناسایی از مالکین این نهاد.

فواید این حساب چیست؟

 • مفاد حلال و جایز
 • انجام معاملات پولی در این حساب
 • صورت حساب ماهوار
 • مطابق اصول و مقررات شریعت
 • به غیر از سود (بغیر از رباح)

دیگر کدام خدمات اضافی در این حساب موجود است؟

 • چک بوک (برای بار اول رایگان میباشد)
 • بانکداری از طریق پیام
 • بانکداری از طریق انترنیت
 • خدمات ماشین اتومات صرافی
 • تحویل نمودن بل های برق در کوتاه مدت
 • ارسال پول (داخل و بیرون از کشور) بشکل محفوظ و سریع