بانکداری اینترنتی

به بخش بانکداری اینترنتی خوش آمدید. با استفاده از تکنالوژی جدید، افغان یونایتد بانک امور بانکداری انترنیتی خویش را بشکل پیش برده که برای مشتریان خویش سهولت های بانکی را در هر مکان و هر زمان برای 24/7 فراهم نموده است. اکنون شما میتوانید حساب خود را مشاهده نمایید و یک سلسله فعالیت های بانکی دیگر را از دفتر، محل تجارت، خانه یا در هنگام سفر انجام نمایند.

بعضی مشخصات مفید بانکداری انلاین افغان یونایتد بانک قرار ذیل میباشند:

  • یک صفحه انترنیتی دارد که در مورد معاملات که توسط انترنیت انجام شده اند اگر بسیار کوچک هم باشد ارایه می نماید.
  • صفحه چند گزینه مفید مانند خلاصه حساب، بررسی عمومی حساب، تفصیل حساب و تاریخچه معامله قابل دریافت میباشد.
  • هر شخص میتواند تاریخچه معامله را طبق میل و نیازمندی خویش در فارمت های (PDF یا  CSV) برای خود ثبت نماید.
  • در هر نمایندگی افغان یونایتد بانک یک شخص میتواند  پول را به حسابات دیگر خویش یا برای دارنده حساب دیگر افغان یونایتد بانک و یا به چندین حسابات داخلی دیگر انتقال نماید.
  • برای پرداخت های تکراری که بشکل فوری در وقت معین اجرا می شود راهنمایی ثابت ایجاد می شود.
  • برای یک یا چندین چک ها هدایت توقف پرداخت صادر نموده میتواند. اگر برای بانک، چک قبل از هدایت توقف پرداخت مواصلت ورزید در این صورت هدایت توقف پرداخت فسخ میگردد.

طرز درخواست

به نزدیک ترین نمایندگی ما تشریف آورید و شماره حساب بانکی خویش را با خود داشته باشید.

تفصیل تماس:

اگر شما پرسش یا شکایت داشتید پس به راحتی میتوانید از طریق ادرس ذیل با ما در تماس شوید:

شماره تیلفون: +93 (0) 20 220 3834-8, +93 (0) 7027 556 13

پست الکترونیکی: CBS.Support@afghanunitedbank.com