ماشین های اتومات صرافی (ATM)

اگر دارنده کارت ATM افغان یونایتد بانک هستید، پس میتوانید در هر گوشه دنیا معاملات خویش را انجام دهید. فعلاً در تمام کشور ۳۲ ماشین ATM فعال هستند و شما میتوانید از طریق کارت های مختلف مانند MasterCard, Maestro, Cirrus, American Express و غیره در انجام معاملات تان استفاده نمایید.

دبت کارت افغان یونایتد بانک از طریق ماشین های اتومات صرافی معاملات ذیل را انجام داده میتوانند:

  • برداشت پول نقد
  • طلب معلومات در مورد بیلانس
  • صورت حساب کوچک
  • تغیر PIN

مشتریان بانک های دیگر نیز میتوانند از ماشین های اتومات صرافی افغان یونایتد بانک استفاده نمایند و میتوانند الی 25000 افغانی در جریان یک روز برداشت نمایند و بیلانس خویش را نیز چک نموده میتوانند.

شماره تیلفون:  +93 (0) 20 220 3834-8

کمک تخنیکی ۲۴ ساعته:  +93 729 700 777

پست الکترونیکی:  e.banking@afghanunitedbank.com