انتقال پول

افغان یونایتد بانک خدمات انتقال سریع پول را از طریق سیستم منی گرام عرضه می نماید. علاوه بر این، افغان یونایتد بانک به عنوان نماینده یک سری خدمات انتقال پول مانند ام پیسه، ام حواله و مای منی را در داخل افغانستان ارائه می دهد. مشتریان ما میتوانند در جریان چندین دقیقه پول را در هر گوشه دنیا انتقال یا دریافت نمایند.

 1. مانی ګرام

افغان یونایتد بانک سیستم انتقال سریع پول را از طریق مانی گرام فراهم کرده است. مشتریان ما می توانند در عرض ده دقیقه در سراسر جهان پول ارسال و دریافت کنند

3. افغان یونایتد بانک به عنوان نماینده (ام پیسه، ام حواله و مای منی)

ام پسه، ام حواله  و مای مانی خدمات انتقال سریع پول هستند که به مشتریان اجازه می دهد پول را از یک مکان به مکان دیگر در افغانستان به راحتی و به سرعت انتقال دهند. علاوه بر این، مشتریان می توانند از طریق خدمات ام پیسه، ام حواله  و مای منی پول نقد دریافت کرده و به حساب خود واریز کنند، همچنین می توانند به تلفن همراه خود پول ارسال کنند یا قبض و غیره را پرداخت کنند.