اشخاصو لپاره دودیزه بانکداري

زمونږ پیرودونکي زمونږ بانک چلوي. په افغان یونایتډ بانک کې زمونږ ژمنه داده چې مونږ به تاسو سره په شخصي او سوداګریزو چارو کې ځان شریک ګڼو او ملاتړ به مو کوو.

مشهوره بانکداري یوه عامه بانکداري ده چې د پور ورکوونکي او پور اخیستونکي (debtor-creditor) تر مینځ اړیکې را مینځ ته کوي. په افغان یونایتډ بانک کې مونږ د مفاد رقابتي نرخونه او داسې محصولات چې ستاسو د شتمنۍ د مدیریت او شخصي مالي چارو لپاره مناسب وي وړاندې کوو.

1. جاري حسابونه

ډیر ژر

2. د معاشاتو حسابونه

ډير ژر

3. د سپما حسابونه

ډیر ژر